กิจกรรมส่งเสริมการจัดอบรมอื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริมการจัดอบรมอื่นๆ


Premium Herbal Product 2023

ขอเชิญส่งผลงานและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2566 Premium Herbal Products 2023

งานสมุนไพรแห่งชาติ17

สอบถามเพิ่มเติม

Tel.02 243 5864

Tel.086 533 0866

อ.ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการโครงการฯ

https://www.sme-mini.com/professor/33/

สอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทาง Line

1.Line:sme-mini:4

2.Line:sme-mini:5

3.Line:sme-mini:7

4.Line:sme-mini:8

5.Line:sme-mini:9

งานสมุนไพรแห่งชาติ17

ประมวลภาพขณะอบรมกับทาง สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur

ประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ หลังจากอบรมกับทาง สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur

LUXURY BRAND สินค้าดี มีคุณภาพ ต้อง Great Shop Mini Entrepreneur การันตีด้วยรางวัลระดับประเทศและระดับ Asia

สมุนไพรแห่งชาติ17

ตลาดตะวันออกกลาง

 

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

 

Mini Entrepreneur

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

ธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

ออกบูธ

สำหรับ สมาชิกท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเริ่มต้นประกอบธุรกิจในรูปแบบธุรกิจส่วนตัวแบบยั้งยืนหรือจะเป็นการจัดแสดงเปิดตัวสินค้า การทดลองตลาดรวมถึงการเริ่มต้นประกอบธุรกิจฯ รวมถึง การเจรจาการค้ากับผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศกับผู้ค้าตัวจริงหลังจากที่ท่านได้อบรมกับโครงการฯเป็นที่เรียบร้อย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมกับโครงการ Mini Entrepreneur ที่ท่านสามารถมียอดขายและมีการเจรจาขอใบเสนอราคาสินค้าเพื่อการส่งออกได้ตลอดทุกรุ่น ตามที่ผ่านมา

อบรม

 ในปี 2020 พบกันในงาน ASEAN Retail 2020(5rd Edition)ที่จัดขึ้นเป็นปีที่5 เป็นการจัดงานการค้าในระดับนานาชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนที่ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันสู่เวทีในระดับประเทศได้อย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจฯ ทั้ง ค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรดและศูนย์การค้าแบบครบวงจร เรียกว่าเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้าที่ต้องการแสดงศักยภาพของตัวเองนำเสนอสินค้าเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกใหม่ล่าสุดให้กับผู้ใช้

 อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเวที สร้างความรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรสินค้าหรือ BRAND สินค้าที่เกิดขึ้นมาใหม่และสามารถสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและมีการขยายฐานลูกค้า เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อีกหลายช่องทาง ทั้งค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดและศูนย์การค้าในไทยและอาเซียนไปพร้อมกันกับสถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ Mini Entrepreneur ที่สามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพได้ตลอดทุกรุ่นที่จัดฝึกอบรมได้ จนเป็นที่ประจักษ์ออกสู่ต่อสาธารณชนตลอดมาในงาน ASEAN Retail 2023(8rd Edition)ที่จะจัดขึ้น ณ.ศูนย์จัดแสดงสินค้าไบเทค บางนา

 

รับจำนวนจำกัด 2 BRAND

สอบถามได้ที่ Tel.086 533 0866 อ.พงศ์ธร

aseanretail 5