ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจ Mini Entrepreneur

ผู้ร่วมสนับสนุน


คณาจารย์

ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

ที่ปรึกษา

Tel.086 533 0866

ที่ีปรึกษา

คณะที่ปรึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

Mini Entrepreneur

 

*และผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย*

...กองทัพธรรม...

ที่ปรึกษา

สนใจติดต่อขอรับบริการที่ปรึกษาทางธุรกิจฯและเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ ติดต่อได้ที่ อ.พงศ์ธร นัทวณิชย์ Tel.086 533 0866 ผู้จัดการโครงการ

ที่ปรึกษา

การันตรีด้วยผลงานระดับคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ยินดีตอนรับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ(Partner)

เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศ 

เพื่อยกระดับ SME ไทยสู่ระดับโลก

Mini Entrepreneur

GlobalLinker Profile​ 

 

Mosquito Repellent Liquid Spray

Mosquito Repellent Liquid Cream

PERFUME

PERFUME WAKE-UP

By

อาจารย์พงศ์ธร นันทวณิชย์

รีวิว Mini Entrepeneur รีวิว รีวิว Mini Entrepeneur