รายวิชาที่เปิดสอน สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจ Mini Entrepreneur

รายวิชาที่เปิดสอน


001 - นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

001 - นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

การใช้ Active Ingredients อย่างมืออาชีพด้วยนวตกรรมใหม่ๆ

004 - ฮวงจุ้ย เพื่อ ธุรกิจ

004 - ฮวงจุ้ย เพื่อ ธุรกิจ

ฮวงจุ้ย คือ ศาสตร์ที่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 90% ใช้ในการวางแผนธุรกิจ

003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

กลิ่นกับธุรกิจ เพราะการเริ่มต้นธุรกิจ นั้น ต้องให้เป็นที่น่าจดจำ

005 - Probiotics & Prebiotics

005 - Probiotics & Prebiotics

กระบวนการหมัก(Fermentation)เพื่อการสร้างธุรกิจ

007 -  Aromatherapy เพื่อ ธุรกิจ

007 - Aromatherapy เพื่อ ธุรกิจ

Aromatherapy การใช้กลิ่นบำบัด หรือ สุคนธบำบัด เพื่อ การสร้างธุรกิจฯ

008 - ธุรกิจร้านอาหาร บริหารง่ายนิดเดี่ยว

008 - ธุรกิจร้านอาหาร บริหารง่ายนิดเดี่ยว

เรื่องง่ายๆ กับการบริหารงานในร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ

002 - เรียนทำน้ำหอมที่ Paris

002 - เรียนทำน้ำหอมที่ Paris

เรียนพร้อมเที่ยวและเยี่ยมชมดูงานโรงงานผลิตน้ำหอมชั้นแนวหน้าของโลกที่ Paris

006 - การออกแบบ LOGO ตาม ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

006 - การออกแบบ LOGO ตาม ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

คือ การนำเอาหลักของเบญจธาตุ ธาตุทั้ง 5 นำมาใช้ในการออกแบบ LOGO