รายวิชาที่เปิดสอน สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจ Mini Entrepreneur

รายวิชาที่เปิดสอน


001 - นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

001 - นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

การช้ Active Ingredients อย่างมืออาชีพด้วยนวตกรรมใหม่

002 - อบรมทำสบู่และน้ำยาใช้ในครัวเรือน

002 - อบรมทำสบู่และน้ำยาใช้ในครัวเรือน

การวาง Concept ให้ธุรกิจเบื้องต้น สาธิต ธุรกิจ Charcoal

004 - จัด ร้าน ให้ได้ ล้าน ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

004 - จัด ร้าน ให้ได้ ล้าน ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ความรู้ของจีนโบราณ ที่มีมานานมากกว่า 4,000 ปี

003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

กลิ่น กับ การเริ่มต้นธุรกิจ เพราะ การเริ่มต้นธุรกิจ นั้น ต้องสร้างจุดเด่นให้เป็นที่น่าจดจำ

005 - Probiotics & Prebiotics

005 - Probiotics & Prebiotics

กระบวนการหมัก(Fermentation)เพื่อการสร้างธุรกิจ

006 - ยกระดับมาตราฐาน เพื่อ การสร้างธุรกิจฯ

006 - ยกระดับมาตราฐาน เพื่อ การสร้างธุรกิจฯ

การสร้าง BRAND ด้วยมาตรฐานระดับสากล อย. ISO GMP สำหรับ SME, SMEs, OTOP, วิสาหกิจ และผู้ประกอบการทั่วไป