รายวิชาที่เปิดสอน สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจ Mini Entrepreneur

รายวิชาที่เปิดสอน


001 - นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

001 - นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

การใช้ Active Ingredients อย่างมืออาชีพด้วยนวตกรรมใหม่ๆ

004 - ฮวงจุ้ย เพื่อธุรกิจ

004 - ฮวงจุ้ย เพื่อธุรกิจ

ฮวงจุ้ย ศาสตร์ที่นักธุรกิจมากกว่า 90% ใช้ในการวางแผนธุรกิจ

003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

กลิ่นกับธุรกิจ เพราะการเริ่มต้นธุรกิจ นั้น ต้องให้เป็นที่น่าจดจำ

005 - Probiotics & Prebiotics

005 - Probiotics & Prebiotics

กระบวนการหมัก(Fermentation)เพื่อการสร้างธุรกิจ

006 - ยกระดับมาตราฐาน เพื่อ การสร้างธุรกิจฯ

006 - ยกระดับมาตราฐาน เพื่อ การสร้างธุรกิจฯ

การสร้าง BRAND ด้วยมาตรฐานระดับสากล อย. ISO GMP สำหรับ SME, SMEs, OTOP, วิสาหกิจ และผู้ประกอบการทั่วไป

007 -  Aromatherapy เพื่อ ธุรกิจ

007 - Aromatherapy เพื่อ ธุรกิจ

Aromatherapy การใช้กลิ่นบำบัด หรือ สุคนธบำบัด เพื่อ การสร้างธุรกิจฯ

008 - ธุรกิจร้านอาหาร บริหารงานง่ายนิดเดี่ยว

008 - ธุรกิจร้านอาหาร บริหารงานง่ายนิดเดี่ยว

เรื่องง่ายๆ กับการบริหารงานในร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ