004 - ฮวงจุ้ย เพื่อธุรกิจ

004 - ฮวงจุ้ย เพื่อธุรกิจ


ฮวงจุ้ย เพื่อ ธุรกิจ

 "ฮวงจุ้ย" คือ การอาศัยหลักการของการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลก(ชี่)โดยการเปรียบเทียบกับธรรมชาติที่เรารู้จักกันดี ได้แก่ ธรรมชาติของลมและธรรมชาติของน้ำ ซึ่งซินแซฮวงจุ้ยที่ดีต้องอ่านพลังงานของชี่และแหล่งที่มาของชี่ให้ออก เพื่อเสริมการนําเข้าหรือการทําลายและการปิดกั้นให้ชี่ที่ดี สามารถเข้าใจและถ่ายเทชี่ที่เสียหรือปิดกั้นไม่ให้ชี่ที่เสียสามารถเข้าสู่สถานที่ที่เราอยู่ได้

อบรมฮวงจุ้ย

 ศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้มาจากประเทศจีน ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาและอาจารย์มักจะมีเครื่องรางที่มาจากจีนมาใช้ในการแก้ความเป็นจริง แล้วการสร้างสภาพแวดล้อมตามหลักฮวงจุ้ยนั้นไม่เหมือนกันเลยในแต่ละเขตของโลกสภาพภูมิอากาศคนละอย่าง ในเรื่องของพิธีกรรมจึงมีบทบาทกับฮวงจุ้ยกับทุกประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากัน

ฮวงจุ้ย

 สำหรับในเมืองไทย บ้านเรือนไทยสมัยก่อนจัดว่าถูกหลักของการจัดฮวงจุ้ยที่ถูกต้องในสภาพอากาศนี้ สําหรับในปัจจุบันบ้านเรือนไทยอาจจะไม่เหมาะเนื่องจากราคาสูง ดังนั้น สถาปนิกที่มีต้องปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรม การจัดตามหลักฮวงจุ้ยนั้นให้มีการจัดเพื่อการณ์หลายอย่างตามการใช้งานที่เจ้าของอย่างให้เป็น ดังนั้น พื้นที่(space)กับอารมณ์(mood)มีส่วนสําคัญกับงานฮวงจุ้ย อารมณ์ของคนก็มีส่วนกับดวงชะตา วันเดือนปีเกิดและดวงดาวรวมถึงหลักเชิงจิตวิทยา

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

 หากจะถามว่า“ทำอย่างไรจึงจะจัดฮวงจุ้ยให้ได้ผลดังที่ถามมา” ตอบว่า หากแม้นพิจารณาจากรูปดวงแล้วเห็นว่าบุคคลผู้นั้นพอที่จะสามารถสร้างฐานะการจัดฮวงจุ้ยก็มีส่วนส่งเสริมให้มีความร่ำรวยขึ้นมาได้ จะเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเล การหาองศาและทิศทางที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคลในการวางฮวงจุ้ยบ้านใหม่ทั้งหลัง คือ มีการวางตั้งแต่เริ่มสร้างทุกตำแหน่งจะวางด้วยฮวงจุ้ยทั้งหมด จากนั้นซินแซจะทำนายผลในการวางฮวงจุ้ยว่าจะเกิดผลดีเมื่อใด? หรือ ได้รับผลจากการจัดฮวงจุ้ยเมื่อใด? การแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านให้ได้รับความร่ำรวยจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองสรุป คือ ฮวงจุ้ยดี+ดวงดี = รุ่งโรจน์ , ฮวงจุ้ยดี+ดวงตก = ค้ำพยุง , ฮวงจุ้ยไม่ดี+ดวงไม่ดี = ม้วยมรณา

ฮวงจุ้ย

 หลักการที่สำคัญ!!! ผู้ที่คิดจะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ที่ใช้จะต้องรู้จักพื้นดวงของตนเองเป็นสำคัญเพราะแต่ละคนแต่ละธุรกิจย่อมมีเหตุที่ต่างกันไป วันเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน หากต้องการที่จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ควรดู ฤกษ์-ยาม ให้สอดคล้องตามหลักการใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกันด้วย ว่ากันตามหลักความจริงแล้ว "ฮวงจุ้ย" จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย

ฮวงจุ้ย
 ทุกคนสามารถจัดทิศทางตามศาสตร์ฮวงจุ้ยได้ไม่ใช่เรื่องยากหากเข้าใจในหลักธรรมชาติของพลังงาน คนจํานวนมากมองว่าศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่จริงๆ แล้วหากเข้าใจในดวงดาวของเราแต่ละบุคคลทราบทิศที่ดีและร้ายในแต่ละทิศและตัวเลขต่างๆ ที่เหมาะสม เราสามารถที่จะนําธาตุดีดีและพลังงานดีดีจากสิ่งรอบตัวมาทําให้ฮวงจุ้ยที่เราอยู่นั้นเกิดผลดีได้ทั้งที่บ้านและที่ทํางาน

 

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม
อบรมฮวงจุ้ย

วัตถุประสงค์ :
-เพื่อทราบหลักการทำธุรกิจแบบศาสตร์จีน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 4,000ปี และยังเป็นที่นิยมใช้ในการทำธุรกิจจนถึงปัจจุบัน
-เพื่อเข้าใจถึงวิธีการบริหารแบบศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์
-เพื่อสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ปรับได้เอง
-เพื่อสามารถเลือกดูซินแสได้ว่ามีความเชี่ยวชาญหรือไม่
-เพื่อใช้เป็นหลักในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อีกรูปแบบหนึ่ง

ฮวงจุ้ย

ประโยชน์ของหลักสูตร :
-สามารถนําเอาวิชาฮวงจุ้ยพลังงานชั้นสูงแบบเบื้องต้นไปจัดออฟฟิศและที่บ้าน
-ได้ทราบความรู้เรื่องของหลักพลังงานและฮวงจุ้ยสากล เพื่อนําไปใช้ในการตอบโจทย์ทางด้านการงาน การเงิน ความรักและสุขภาพ
-ได้ทราบถึงเเนวคิด วิธีการออกแบบโลโก้และการจัดการโลโก้

ฮวงจุ้ย

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

อบรมฮวงจุ้ย

สิ่งที่จะได้รับ :
-ตารางพื้นดวงของผู้เข้าอบรม
-แนวทางการจัดตำแหน่งทิศทาง บ้าน ร้าน ที่ทำงาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักสูตรฮวงจุ้ย
-เมื่อเรียนจบแล้วความรู้สามารถพร้อมใช้ได้จริง 

จัดร้านให้ได้ 1,000,000 ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

เหมาะสำหรับ :
-ผู้สนใจใช้ความรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยในการปรับความสมดุลให้กับที่อยู่อาศัย
-ผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นธุรกิจต้องการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการดำเนินธุรกิจ
-ผู้มีใจรักงานออกเเบบ
-ผู้ประกอบการใหม่
-ผู้สนใจและบุคคลทั่วไป​​

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

ประสบการณ์มากกว่า 30ปี

การบ้านก่อนเข้าอบรม ฮวงจุ้ยเพื่อการสร้างธุรกิจ : ให้ส่งส่วนตัว

1.รายละเอียดข้อมูลบุคคล

1.1 วัน/เดือน/ปี เกิด

1.2 เวลาเกิด ชั่วโมง/นาที 

1.3 เพศสภาพโดยกำเนิด

1.4 อยู่ในครรภ์มารดากี่เดือน

ฮวงจุ้ย

2.ส่งแบบแปลนบ้านพร้อมรายละเอียด

2.1.แอร์อยู่ตรงไหน

2.2.ห้องน้ำอยู่ทางไหน

2.3.ประตูอยู่ด้านไหน

2.4.หัวนอนอยู่ตรงไหน 

2.5.บันไดอยู่ตรงไหน

2.6.เตาไฟ

2.7.สิ่งศักดิ์อยู่ตรงไหน ทั้งนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รวมไปถึงทุกศาสนาที่เรานับถือ

2.8.Logo

2.9.สอบถามข้อมูลอื่นๆ ฯลฯ

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

คุณสมบัติของผู้เ้ข้ารับการอบรม - ไม่จำเป็นต้องมีคว่มรู้พื้นฐานใดๆ ก่อนเข้ารับการอบรม

อ.บวรศักดิ์ อัตถโกศล

ประสบการณ์มากกว่า 30ปี

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้

รอบ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567

 

ระยะเวลาอบรม 2วัน

ค่าลงทะเบียน 5,800บาท

สมัคร 4ท่าน ชำระ 3ท่าน 

 

สถานที่อบรม ห้อง503

อาคารวิทยาบริการ @ ม.เกษตรฯ(บางเขน)

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.ชำระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วันที่เข้าอบรม มาที่ line

 

สอบถามเพิ่มเติม

Tel.02 243 5864

Tel.086 533 0866

อ.ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการโครงการฯ

https://www.sme-mini.com/professor/33/

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทาง Line

1.Line:sme-mini:4

2.Line:sme-mini:5

3.Line:sme-mini:7

4.Line:sme-mini:8

5.Line:sme-mini:9

 

1.รีวิวผู้เข้าอบรม วิชา ฮวงจุ้

คลิกดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อ

ตารางอบรม

การันตรีโดย

ประมวลภาพ

อื่นๆ

1.รีวิวธุรกิจอาหารฯ 

2.รีวิวธุรกิจความงามฯ

รีวิว อบรมฮวงจุ้ย รีวิวอบรมฮวงจุ้ย รีวิวอบรมฮวงจุ้ย