004 - ฮวงจุ้ย เพื่อ ธุรกิจ

004 - ฮวงจุ้ย เพื่อ ธุรกิจ


ฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจ

 "ฮวงจุ้ย" คือ หลักของธรรมชาติที่อาศัยการของการไหลเวียนของพลังงานบนผืนโลก(ชี่)โดยใช้พลังของธรรมชาติที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว ได้แก่ ธรรมชาติของลมและธรรมชาติของน้ำ

อบรมฮวงจุ้ย

ผู้ที่นำพลังของฮวงจุ้ยมาใช้(ซินแซ)ที่ดีต้องอ่านพลังงานของชี่และแหล่งที่มาของพลังชี่ให้ออก เพื่อเสริมหรือหักล้าง ปิดกั้นพลังซี่ให้ได้และหากเราสามารถเข้าใจหลักการถ่ายเทของพลังชี่ได้เท่ากับเราก็สามารถเอาพลังซี่ทีมีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เช่นกัน

ฮวงจุ้ย

 ศาสตร์ฮวงจุ้ยนี้มีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาและอาจารย์มักจะมีเครื่องรางที่มาจากจีนมาใช้ในการแก้ฮวงจุ้ยแต่ความเป็นจริงแล้วการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยนั้นจะไม่เหมือนกันในแต่ละเขตของโลกเนื่องจากสภาพภูมิอากาศคนละอย่างหรือในเรื่องของพิธีกรรมที่ใช้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้พิจารณาร่วมกัน

ฮวงจุ้ย เพื่อ ธุรกิจ

ดังนั้น พื้นที่(space)กับ อารมณ์(mood)มีส่วนสําคัญกับศาสตร์ฮวงจุ้ยรวมถึงการใช้ดวงชะตาต้องมีส่วนการพิจารณาร่วมด้วย

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

 หากจะถามว่า“ทำอย่างไรจึงจะจัดฮวงจุ้ยให้ได้ผลดังที่ถามมา” ตอบว่า หากแม้นพิจารณาจากรูปดวงแล้วเห็นว่าบุคคลผู้นั้นพอที่จะสามารถสร้างฐานะการจัดฮวงจุ้ยก็มีส่วนส่งเสริมให้มีความร่ำรวยขึ้นมาได้ โดยพิจารณาเริ่มตั้งแต่การเลือกทำเล ที่ตั้ง ทิศทาง การหาองศาที่สัมพันธ์กับรูปดวงบุคคล จากนั้นซินแซจะทำนายผลในการวางฮวงจุ้ยว่าจะเกิดผลดีเมื่อใด? หรือ ได้รับผลจากการจัดฮวงจุ้ยเมื่อใด? การแก้ไขฮวงจุ้ยบ้านให้ได้รับความร่ำรวยจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะต้องอาศัยองค์ประกอบจำนวนมากมายดังที่กล่าวมา สรุป คือ ฮวงจุ้ยดี+ดวงดี=รุ่งโรจน์, ฮวงจุ้ยดี+ดวงตก=ค้ำพยุง, ฮวงจุ้ยไม่ดี+ดวงไม่ดี=ม้วยมรณา

ฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจ

หลักการที่สำคัญ!

ผู้ที่คิดจะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้ประสบผลสำเร็จนั้น ผู้ที่ใช้จะต้องรู้จักพื้นดวงของตนเองเป็นสำคัญเพราะแต่ละคนแต่ละธุรกิจย่อมมีเหตุที่ต่างกันไป วันเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแปลผัน หากต้องการที่จะใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยก็ควรดู ฤกษ์-ยาม ให้สอดคล้องตามหลักการใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องตามกันด้วย 

ความจริงแล้ว"ฮวงจุ้ยที่ดี"จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย

ฮวงจุ้ย
ทุกคนสามารถจัดทิศทางตามศาสตร์ฮวงจุ้ยได้ไม่ใช่เรื่องยากหากเข้าใจในหลักธรรมชาติของพลังงาน คนจํานวนมากมองว่าศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากแต่จริงๆแล้วฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว หากเข้าใจในดวงดาวของเราแต่ละบุคคลทราบทิศที่ดีและร้ายในแต่ละทิศและตัวเลขต่างๆ ที่เหมาะสม เราสามารถที่จะนําธาตุดีดีและพลังงานดีดีจากสิ่งรอบตัวมาทําให้ฮวงจุ้ยที่เราอยู่นั้นเกิดผลดีได้ทั้งที่บ้านและที่ทํางาน

 

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม
อบรมฮวงจุ้ย

วัตถุประสงค์ :
-เพื่อทราบหลักการทำธุรกิจแบบศาสตร์จีนที่มีอายุมากกว่า 4,000ปี และยังคงเป็นที่นิยมจนมาถึงปัจจุบัน
-เพื่อเข้าใจถึงวิธีการบริหารแบบศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์
-เพื่อสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ปรับได้เอง
-เพื่อสามารถเลือกดูซินแสได้ว่ามีความเชี่ยวชาญหรือไม่
-เพื่อใช้เป็นหลักในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อีกรูปแบบหนึ่ง

ฮวงจุ้ย

ประโยชน์ของหลักสูตร :
-สามารถนําเอาวิชาฮวงจุ้ยพลังงานชั้นสูงแบบเบื้องต้นไปจัดออฟฟิศและที่บ้าน
-ได้ทราบความรู้เรื่องของหลักพลังงานและฮวงจุ้ยสากล เพื่อนําไปใช้ในการตอบโจทย์ทางด้านการงาน การเงิน ความรักและสุขภาพ
-สามารถการออกแบบโลโก้ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

อบรมฮวงจุ้ย

สิ่งที่จะได้รับ :
-ตารางพื้นดวงของผู้เข้าอบรม
-แนวทางการจัดตำแหน่งทิศทาง บ้าน ร้าน ที่ทำงาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักสูตรฮวงจุ้ย
-เมื่อเรียนจบแล้วความรู้สามารถพร้อมใช้ได้จริง 

จัดร้านให้ได้ 1,000,000 ด้วย ศาสตร์ ฮวงจุ้ย

เหมาะสำหรับ :
-ผู้สนใจใช้ความรู้ในศาสตร์ฮวงจุ้ยในการปรับความสมดุลให้กับที่อยู่อาศัย
-ผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นธุรกิจต้องการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการดำเนินธุรกิจ
-ผู้มีใจรักงานออกเเบบ
-ผู้ประกอบการใหม่
-ผู้สนใจและบุคคลทั่วไป​​

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

ประสบการณ์มากกว่า 30ปี

ฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจ

การบ้านก่อนเข้าอบรมฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจ:ให้ส่งส่วนตัว

1.รายละเอียดข้อมูลบุคคล

1.1 วัน/เดือน/ปี เกิด

1.2 เวลาเกิด ชั่วโมง/นาที 

1.3 เพศสภาพโดยกำเนิด

1.4 อยู่ในครรภ์มารดากี่เดือน

1.5 อาชีพ

ฮวงจุ้ย เพื่อ ธุรกิจ

2.ส่งแบบแปลนบ้านพร้อมรายละเอียด

2.1.แอร์อยู่ตรงไหน

2.2.ห้องน้ำอยู่ทางไหน

2.3.ประตูอยู่ด้านไหน

2.4.หัวนอนอยู่ตรงไหน 

2.5.บันไดอยู่ตรงไหน

2.6.เตาไฟ

2.7.สิ่งศักดิ์อยู่ตรงไหน(รวมถึงทุกศาสนาที่นับถือ)

2.8.Logo

2.9.สอบถามข้อมูลอื่นๆ

อาจารย์วิศิษฎ์ เตชะเกษม

คุณสมบัติของผู้เ้ข้ารับการอบรม -

ไม่จำเป็นต้องมีคว่มรู้พื้นฐานใดๆ ก่อนเข้ารับการอบรม

อ.บวรศักดิ์ อัตถโกศล

ประสบการณ์มากกว่า 30ปี

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้

รอบ วันที่ 14-15 กันยายน 2567

ระยะเวลาอบรม 2วัน

ค่าลงทะเบียน 5,800บาท

สมัคร 4ท่าน ชำระ 3ท่าน 

 

สถานที่อบรม ห้อง603

อาคารวิทยาบริการ @ ม.เกษตรฯ(บางเขน)

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.ชำระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล มาที่ line

 

สอบถามเพิ่มเติม

Tel.086 533 0866

อ.ที่ปรึกษา/ ผู้จัดการโครงการฯ

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทาง Line

1.Line:sme-mini:4

2.Line:sme-mini:5

3.Line:sme-mini:7

4.Line:sme-mini:8

5.Line:sme-mini:9

 

1.รีวิวผู้เข้าอบรม วิชา ฮวงจุ้ย เพื่อ ธุรกิจ

คลิกดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อ

ตารางอบรม

การันตรีโดย

ประมวลภาพ

อื่นๆ

1.รีวิวธุรกิจอาหารฯ 

2.รีวิวธุรกิจความงามฯ

รีวิว อบรมฮวงจุ้ย รีวิวอบรมฮวงจุ้ย รีวิวอบรมฮวงจุ้ย