003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

003 - ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND & BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน


 ปรุงกลิ่นสร้าง Brand

ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND

&

BRAND ดัง เพราะ กลิ่นโดน

 ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND ถือเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก สำหรับ ผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจฯ เพราะ "กลิ่น" นั้น สามารถแสดงถึงการเป็นเอกลักษณ์ในตัวตนรูปแบบของ BRAND สินค้าและบริการได้ รวมไปถึงการสร้างตัวตนให้ชัดเจนจนเป็นที่น่าจดจำและสามารถบ่งบอกตัวตนสร้างความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของคุณกับคู่แข่งทางธุรกิจฯ ได้อย่างชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการจดจำและการสร้าง BRAND ให้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนจนยากที่จะมีใครสามารถเลียนแบบกลิ่นที่คุณสร้างขึ้นมาเองได้  โดยเฉพาะผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจฯ ที่ต้องการ สร้างจุดเด่น ให้เป็นที่น่าจดจำ สร้างความแตกต่าง ทั้งธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)ธุรกิจอาหารและภัตตาคารและธุรกิจอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร : 

เป็นการเรียนเพื่อให้รู้ถึงที่มาของกลิ่นต่างๆ ว่าเราสามารถสกัดกลิ่นต่างๆ ได้จากที่ใดได้บ้าง เช่น กลิ่นของสัตว์ กลิ่นของดิน กลิ่นของต้นไม้ กลิ่นของดอกไม้ ฯลฯ เพื่อให้รู้ที่มาของกลิ่น แล้วจากนั้นก็เป็นการผสมกลิ่นต่างๆ ให้มีแบบฉบับเฉพาะตัว เพื่อใช้ในการทำธุรกิจและเป็นส่วนผสมไว้ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะสินค้าในแบบฉบับของตัวเอง

ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND

วัตถุประสงค์ :
-ศึกษาช่องทางวิธีการและการรับกลิ่นของผู้เรียนแต่ละบุคคล
-ศึกษาแหล่งที่มาของการกำเนิดกลิ่นต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการปรุงน้ำหอม
-ศึกษาลักษณะของแต่ละกลิ่นว่ามีเอกลักษณ์อย่างไร และใช้อะไรเป็นหลักการพิจารณาการแบ่งกลิ่น
-ศึกษาการจัดหมวดหมู่ของกลิ่นแต่ละประเภท
-ศึกษาโครงสร้างของการกำเนิดของกลิ่น ทฤษฏีการปรุงกลิ่นและเรียนรู้วิธีการปรุงกลิ่น
-การทดลองปรุงกลิ่นและแต่งกลิ่นตามความชอบของแต่ละบุคคล
-ลงมือปฏิบัติและทดสอบจดสูตรกลิ่นที่เป็นความชอบของแต่ละบุคคล
-การใช้เครื่องหอมสำหรับการปรุงกลิ่นให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ความงามของแต่ละประเภท
-การป้องกันการ Copy หรือ ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่คุณเป็นผู้คิดค้นสูตรในรูปแบบต่างๆ ได้ (กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ BRAND ผลิตภัณฑ์)

ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND

ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND

สิ่งที่คุณจะได้รับ :
-วิธีการคิดค้นสูตรน้ำหอมหรือการปรุงกลิ่นเพื่อการสร้าง BRAND ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
-วิธีการเลือกใช้กลิ่นแต่ละประเภท ให้ตรงตามความเหมาะสมในหลักที่เป็นกลิ่นสากลและปรับในรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะ BRAND
-รู้ขั้นตอนในการทำน้ำหอมในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำหอมแห้ง น้ำหอมปรับอากาศ น้ำหอมที่ใช้กับผิวพรรณฯ
-ทดลองผสมสูตรวิธีปรุงน้ำหอมในรูปแบบที่คุณชอบได้
-น้ำหอมตัวอย่างเพื่อคิดค้นสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับต่อยอดธุรกิจได้

อบรมทำน้ำหอม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

-ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ

-ผู้สนใจสร้างธุรกิจด้วยเงินลงทุนไม่มาก

-ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

BLENDS AND BENEFITS มา BLEND กลิ่นให้ทันโลกกัน

-เจ้าของกิจการที่เริ่มธุรกิจ

-นักธุรกิจที่มองหาช่องทางใหม่ๆ

-ผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจครอบครัว

-ต้องการสร้างธุรกิจได้อย่างมั่นคง

ปรุงกลิ่นสร้าง BRAND

ประสบการณ์มากกว่า 30ปี

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้

รอบ วันที่ 28-29 กันยายน 2567

ระยะเวลาอบรม 2วัน

ค่าลงทะเบียน 5,800บาท

สมัคร 4ท่าน ชำระ 3ท่าน 

 

ขั้นตอนการสมัคร

1.ชำระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วันที่เข้าอบรม มาที่ line

 

ที่จัดอบรม ห้อง803

อาคารวิทยบริการ @ ม.เกษตร บางเขน 

 

สอบถามเพิ่มเติม

Tel.086 533 0866

อ.ที่ปรึกษา

 

สอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทาง Line

1.Line:sme-mini:4

2.Line:sme-mini:5

3.Line:sme-mini:7

4.Line:sme-mini:8

5.Line:sme-mini:9

 

1.รีวิวผู้เข้าอบรม วิชา ปรุงกลิ่น สร้าง BRAND

คลิกดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อ

ตารางอบรม

การันตรีโดย

ประมวลภาพ

อื่นๆ

1.รีวิวธุรกิจอาหารฯ 

2.รีวิวธุรกิจความงามฯ

ปรุ้งกลิ่น ปรุงกลิ่น น้ำหอม