รีวิว IDea Idea of Marketing

รีวิว IDea Idea of Marketing


รีวิว IDea Idea of Marketing

&

 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้รับผิดชอบ/ผู้บรรยายประจำรายวิชา

อาจารย์

ประมวลภาพขณะอบรม

ประมวลภาพหลังการอบรม

ผลตอบรับจากอบรม

รีวิว

ชื่อ อภิฤดี วิเชียรศิลป์ 
อาชีพ -
ระหว่างดำเนินการทำผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม ครีมกันแดด 
ตลาด:niche market 
ช่องทางจัดจำหน่าย : ออนไลน์
ความรู้ที่ได้รับ:ทำให้ได้รู้ภาพรวมทั้งหมดในการทำการตลาดเพื่อการวางแผนในการทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆและขั้นตอนและการวางแผนการทำงานอย่างกว่างๆแต่ควรเรียนในวิชาท้ายเพราะถ้าเรียนครั้งแรกหรือไม่มีพื้นฐานต่างๆอาจเรียนไม่รู้เรื่องหรือบางคนที่ไม่มุ่งมั่นในการทำให้เกิด brand จริงๆ อาจท้อก่อนทำได้ค่ะ