รีวิว นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

รีวิว นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ


รีวิว นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

น้ำตบ

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงซ้ำในรายวิชาเดิม 

น้ำตบ

ขั้นตอนการชำระแบบส่วนลด

1.ชำระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.ส่งหลักฐานการชำระพร้อมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล วันที่เข้าอบรม

ชำระได้ที่ 

*ธ.กสิกรไทย 014-8-70562-3

*ธ.ไทยพาณิชย์ 235-260815-8

PromptPay

หมายเหตุ สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงส่วนลดตามเหตุอันควร