CSR

CSR


CSR

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ที่เป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจแบบ Start Up เป็นส่วนเติมเต็มสีสันบรรยากาศที่เข็มข้นในแบบผู้เริ่มต้นธุรกิจให้สดชื่นแต่ละรายวิชาที่เปิดอบรม

วิทยากร

 โดยโครงการมุ่งหวังให้ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจได้เห็นโอกาสการสร้างธุรกิจ สร้างรายได้ ให้เป็นแบบอย่างกับคนรุ่นต่อไป ที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ยังขาดประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความสุขุม ที่หาไม่ได้ในสภาวะที่มีการแข่งขันในระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลดี ทั้งในด้าน เศษฐกิจความมั่งคงของประเทศได้ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของประสบการณ์ในแต่ละรุ่นที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการสะสมองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในฐานะผู้เข้าอบรมกับโครงการฯ เช่นเดี่ยวกัน

วิทยากร

 หากคุณ มีใจเป็นนักธุรกิจที่มากพร้อมด้วยประสบการณ์และต้องการเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้าง BRAND สินค้า เป็นของตัวเองให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศเพราะเราเชื่อมั่นมันถึงศักยภาพองค์ความรู้ของท่าน อีกทั้ง ยังมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศมาเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับท่านอีกด้วย

วิทยากร วิทยากร

 ทางโครงการจึงขอเรียนเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 40-49ปี ขึ้นไปเข้าร่วมอบรมกับโครงการฯ โดยมอบด้วยมูลค่าบัตรค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 5,800/ท่าน เพื่อเข้าร่วมอบรมกับโครงการ ได้ฟรี เพียงแค่ท่านเกิดในปี พศ.2522(คศ.1979)ถึง พศ.2532(คศ.1989)และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมกับโครงการฯ ตามขั้นตอน ดังนี้

50 ยังแจ๋ว50 ยังแจ๋ว

1.เลือก รายวิชาที่เปิดอบรม(คลิก) ที่ท่านสนใจเข้าร่วมอบรมฟรีกับโครงการฯ ชำระค่ามัดจำในการจองสิทธิ์ 500/ท่าน มาได้ที่ พร้อม

2.แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ E-mail รายชื่อวิชา วันที่เข้าอบรม พร้อมหลักฐาน ค่ามัดจำในการจองสิทธิ์ 500/ท่าน มาที่ 

 [email protected] หรือ lineID: TopTopGun

3.รอรับการยืนยันและแสดงหลักฐานผู้ที่เกิดก่อนปี พศ.2522(คศ.1979)ถึง พศ.2532(คศ.1989) โดยมายืนยันตัวตนในวันเข้าอบรมพร้อมกับหลักฐานการมัดจำเพื่อขอรับคืนเงินในวันที่ท่านมาอบรมครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

4.กรณี ผิดข้อตกลงลงในการใช้สิทธิ์ ไม่สามารถขอเรียนค่ามัดจำเงินคืนได้ทุกกรณี

5050

หากสงสัยเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลมาได้ที่ 

Tel. 086-533-0866 อ.พงศ์ธร ผู้จัดการโครงการฯ

มาร่วมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่เป็นลูกหลานของเรากัน

50ยังแจ๋ว50

เงื่อนไข การใช้สิทธ์

1.ขอสงวนการใช้สิทธิ์ในวันที่กำหนด

2.ขอสงวนการใช้สิทธิ์ 1ท่าน/1สิทธิ์ 

3.กรุณาตรวจสอบการใช้เช็คก่อนวันเข้าอบรม 

4.ไม่สามารถใช้สิทธิ์ผู้เข้าอบรมท่านอื่นแทนกันได้

5.กรณี ผิดเงือนไข ตามข้อระบุในทุกกรณี ไม่สามารถร้องขอค่ามัดจำเงินคืนได้ 

5.ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

50ยังแจ๋ว

คลิกดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อ

ตารางอบรม

การันตรีโดย

ประมวลภาพ

อื่นๆ

1.รีวิวธุรกิจอาหารฯ 

2.รีวิวธุรกิจความงามฯ

เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุด

สอบถาม 02 243 5864

นอกเวลาทำการ Tel.086 533 0866

ผู้แนะนำหลักสูตร อาจารย์พงศ์ธร นันทวณิชย์

LineID;TopTopGun