ดร.ภญ.ประคองศิริ บุญคง

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์

ดร.ภญ.ประคองศิริ บุญคง

Mini Entrepreneur

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2532 ปริญญาเอก Miami University(Medicinal Plants)

พ.ศ.2527 ปริญญาโท University of Cincinnati(Pharmacognosy)

พ.ศ.2526 ปริญญาโท University of Cincinnati(Pharmaceutical Analysis)

พ.ศ.2512 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ใบประกอบโรคศิลปะ

-เภสัชกรรมแผนปัจจุบัน

-เภสัชกรรมแผนโบราณ

ทัศนีย์ วงศ์มณีโรจน์

ประวัติการทำงาน

-พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด(มหาชน)KWM

-พ.ศ.2550-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาอิสระศูนย์พัฒนายาไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-พ.ศ.2548-2550

ผู้จัดการศูนย์บริหารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การเภสัชกรรม

-พ.ศ.2546-2548

ผู้อำนวยการกองการตลาด องค์การเภสัชกรรม

-พ.ศ.2538-2546

นักวิจัย องค์การเภสัชกรรม

-พ.ศ.2512-2522

นักวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

อาเชียร

โครงการพัฒนาระหว่างเป็นที่ปรึกษาอิสระ

*-*โครงการบูรณาการสร้างอาชีพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร(สำหรับผู้ประสบอุทกภัย)5 จังหวัด)สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อม ปี2550

-จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุนไพรบำรุงเส้นผมและแชมพูกระเม็ง

-จังหวัดอ่างทอง

-จังหวัดสิงห์บุรี

-จังหวัดสุพรรณบุรี โลชั่นกวาวเครือ

-จังหวัดปทุมธานี น้ำยาบ้วนปาก แชมพูข้าวหอมนิลและโลชั่นทาผิวน้ำมันมะพร้าว

 

*-*งานพัฒนาสารสกัดสมุนไพรจากฟักข้าว ปี2551 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ข้าวเคลือบฟักข้าว โลชั่นฟักข้าว

*-*โครงการศึกษาน้ำมันกระเบา(Chaulmoogra Oil) ปี2552 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข แชมพูสุนัข

*-*โครงการพัฒนายาอายุวัฒนะ ปี2552 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อายุวัฒนะแคปซูล Neck Cream

*-*งานพัฒนาสมุนไพรลดความอ้วน ปี2552 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

 

-*-โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบ่อน้ำพุร้อน(สำนักงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี2553)

-น้ำพุร้อนป่าตึง จังหวัดเชียงราย

-น้ำพุร้อนฝาง จังหวัดเชียงใหม่

-น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง

-น้ำพุร้อนพรรั้ง จังหวัดระนอง

-น้ำพุร้อนท่าสะท้อน จ.สุราษฎร์ธานี            

-น้ำพุร้อนบ้านน้ำร้อน จ.กระบี่     

-น้ำพุร้อนกันตัง จ.ตรัง  

 

-*-นวัตกรรมบนวิถีสมุนไพรไทย(สถาบัน SME 2554)กระทรวงอุตสาหกรรม

-บริษัท ลีลาวดีสมุนไพร จำกัด

-บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย)จำกัด

-ภูโคลน คันทรี คลับ

-บริษัท เฮลเม็ต เคลต์ จำกัด

-บริษัท อรวรรณาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-บริษัท เอช.ซี.เฮิร์บคลับ(ไทยแลนด์)จำกัด

-บำรุงชาติสาสนายาไทย

-บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด

-บริษัท สยาม เมอริท โปรดักส์ จำกัด

-บริษัท ทัชวัน จำกัด

 

***โครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำมันไพลที่สกัดด้วยวิธีต่างๆ ปึ2556 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

***โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคเหนือ ปี2556 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

*-*กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงราย ครีมอาบน้ำเพื่อผิวขาว

*-*กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอสเตอร์ แชมพูผสมครีมนวด(2 in 1)และครีมอาบน้ำ

*-*กลุ่มชุมชนอนุรักษ์สมุนไพรถ้ำเชียงดาว โคลนพอกตัวกวาวเครือ

*-*กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ครีมอาบน้ำ

*-*กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คุณพิชยา น้ำมันมะพร้าว จ. อุตรดิตถ์ ครีมบำรุงผิวหน้าสารสกัดฟักข้าว ครีมอาบน้ำสูตรอ่อนโยนสารสกัดใบบัวบก

*-*กลุ่มศูนย์ผลิตสมุนไพร คุณดวงพร จ.แม่ฮ่องสอน โลชั่นน้ำมันงา

*-*กลุ่มแปรรูปผักผลไม้ คุณสมคิด จ. แพร่ โลชั่นบำรุงผิวน้ำแร่ ครีมบำรุงผิวสูตรกลางวัน

 

*-*โครงการยกระดับคุณภาพและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ประเภทสมุนไพร(สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2556) ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)จากสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จำนวน 50ผลิตภัณฑ์(พัฒนา 10 ผลิตภัณฑ์)

-แชมพูกระซิบรัก หาดผาขนสมุนไพรและเครื่องหอม จังหวัดน่าน

-เจลอาบน้ำมะต๋าว ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริฯ(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) จ.น่าน

-ครีมทาแก้ฝ้า บริษัท ดร.กัญชร อินเตอร์เนชั่นแนล

-เซรั่มสมุนไพรปลูกคิ้วดำ บริษัท สยาม เมอริท โปรดักส์ จำกัด

-ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผม เขาค้อทะเลภู   

-สบู่นมแพะและโลชั่นนมแพะ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านไอร์บือแต จังหวัดนราธิวาส

-ครีมนวดตัวน้ำพุร้อนบ้านน้ำร้อนบริษัท เอช.ซี.เฮิร์บคลับ(ไทยแลนด์) จำกัด

-เจลนวดสมุนไพรรำมะสัก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก 136 หมู่ 5 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 

-จูนิคัมโป ครีมลดริ้วรอย บริษัทหมอตง จ.สมุทรปราการ

 

*-*โครงการโปรดักส์แชมเปี้ยน 2556 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

-ครีมลดริ้วรอย(บัวบก)

-ครีมหน้าขาว(กวาวเครีอขาว)

 

*-*โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดแครง 2558 โครงการ OTOP สุราษฎร์ธานี

-เซรั่มลดริ้วรอย

-โลชั่น

 

*-*โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หญ้ารีแพร์ในเชิงพานิชย์ 2558 มูลนิธิกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

-เซรั่มลดริ้วรอย

-เฟมินินลิควิดวอช

 

*-*โครงการวิจัยและพัฒนาครีมนวดผมแบบไม่ล้าง 2559 โครงการวิจัย ITAP

*-*การวิจัยและพัฒนาข้าวเพื่อสุขภาพ 2559 บริษัทบางกอกตลาดข้าวไทย

*-*โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อต่อยอดสู่ตลาดระดับอาเซียน 2559

 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

*ข้าวกล้องงอก สมุนไพรชนิดชงดื่มผสมกาแฟ และข้าวกล้องงอกสมุนไพรชนิดชงดื่ม ผสมงาดำ บริษัท บางกอกตลาดข้าว

*ข้าวกล้องงอกผสมถั่งเช่า ไชโยฟาร์มเห็ด

*น้ำมันถั่วอินคาแคปซูล บริษัทไท.ซี.เอ็ม.เอส.สแตนดาร์ด อินดัสเตรียล จำกัด 5 Mix Oil บริษัท แคร์ซูตติก จำกัด

*ผลิตภัณฑ์บำรุงสมอง Thai Premium Herbs

*Fat Blocker Herbal Drink หจก.โนเบิ้ล เนเจอร์ (Noble Nature)

 

2559 คณาอาจารย์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ 

-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ(ปี 2559)Kasetsart University

-*-หลักสูตร การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

-*-หลักสูตร การจัดการธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

 

2560

*โครงการวิจัยและพัฒนาเซรั่มปลูกผม โครงการวิจัย ITAP

*โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วน โครงการวิจัย ITAP

*โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คลองท่อม โครงการวิจัย ISMED

---------------------------------------------------------

รีวิว  รีวิว iu;b;