อาจารย์สมหมาย สาตทรัพย์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

อาจารย์สมหมาย สาตทรัพย์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 Mini Entrepreneur

 

ปัจจุบัน​

*-* จากคนเผ่าถ่านสู่เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง 

*-* ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนเอาถ่าน สำนักงานเขตบึงกุ่ม

*-* วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 

2559 คณาอาจารย์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ(ปี 2559)Kasetsart University

-*- หลักสูตร การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

-*- หลักสูตร การจัดการธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

สบู่