อาจารย์สุขพงศ์ สันติวราพันธ์ และ อาจารย์ศรัณยา วงศ์ลังกา

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์

อาจารย์สุขพงศ์ สันติวราพันธ์  

อาจารย์

อาจารย์ศรัณยา วงศ์ลังกา

คณาจรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ 

Mini Entrepreneur

ปัจจุบัน

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเวนเดอร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • ที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการตลาดOnline       

  • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
    ​​

ประสบการณ์การสอนการสร้างเวปไซต์ และออนไลน์ Marketing มากมายทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

1.การบรรยายหลักสูตร “สร้างฝันสู่ความสำเร็จด้วยการเปิดเวปขายของออนไลน์” สอน ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการบรรยายให้บุคคลทั่วไป ดำเนินการไปแล้ว16 รุ่น (รุ่นละ180ท่าน รวมบรรยายให้ผู้สนใจไปแล้ว กว่า2,000คน)
 

2.ออนไลน์ตั้งแต่หาสินค้า ,สร้างร้าน และโปรโมทร้านทำSEO แบบ Step By Step" ดำเนินการสอนไปแล้ว 32 รุ่น (รุ่นละ40ท่าน สามารถสร้างผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการไปแล้วกว่า 900 คน ) 
 

3.การสอนหลักสูตร Private SEO สำหรับองค์กร มากมายหลายบริษัท อาทิเช่น ผู้ประกอบการผลิตป้ายจราจรชั้นนำของเมืองไทย ,บริษัทจำหน่ายสารเคมี และระบบบำบัดน้ำเสีย, บริษัท DTC ผู้จำหน่าย GPS Tracking อันดับหนึ่งในประเทศไทย เป็นต้น. 
 

4.เป็นวิทยากรในการบรรยายในการพัฒนาด้าน ‪Ecommerce และ ‪‎การทำการตลาดออนไลน์ แก่ผู้ประกอบการOtopที่มีศักยภาพและได้รับการคัดเลือกไปงานTokyo Gift Show ประเทศญี่ปุ่น จากโครงการของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในหัวข้อการอบรม "ผู้ประกอบการไทยกับการใช้E-Commerce และ Online Marketingเพื่อก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลก"
 

5.เป็นวิทยากรในการบรรยายในการพัฒนาด้าน ‪ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์และการขยายด้านช่องทางออนไลน์สำหรับ ผู้ประกอบการOtop แก่กลุ่มผ้าทอเขตภาคเหนือ จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมพัฒนาอุตสาหกรรม ตามนโยบายของสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 

6.อาจารย์พิเศษในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ในหลักสูตร“ผู้ประกอบการ SME กับการใช้E-Commerce และ Online Marketing เพื่อก้าวสู่การค้ายุคดิจิตัล” ภาคปฏิบัติ 2 วัน
 

7.เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมหลักสูตร"สานฝันสู่โลกธุรกิจออนไลน์เป็นเถ้าแก่น้อยง่ายๆได้ด้วยตนเอง" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
 

8.เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมหลักสูตร"“ขายของออนไลน์ทางเวปไซต์ อย่างไรเพื่อรุกตลาด AEC”" ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จากสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 

9.เป็นวิทยากรพิเศษฝึกอบรมและที่ปรึกษาให้ ทีมการตลาด ธนาคารออมสิน หลักสูตร "““การบริหารภาพลักษณ์องค์กรและสร้าง Brandบนช่องทางonlineและSocial Media ที่ทุกคนมีส่วนร่วม”

online online

  

online  online

 

online online

online

www