อาจารย์บวรศักดิ์ อัตถโกศล (อ.โจว)

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์บวรศักดิ์ อัตถโกศล(อ.โจว)

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ Mini Entrepreneur

ฮวงจุ้ย

ปัจจุบัน

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเพ็ดดิเวิร์ค จํากัด

ฮวงจุ้ย

ประวัติการศึกษา

-ปัจจุบันเป็นกำลังศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยกับท่านอาจารย์ เกรียงไกร บุญธกานนท์ ผู้ก่อตั้งชมรมภูมิโหราศาสตร์(ศึกษามาแล้วมากกว่า 30ปี)(ศิษย์เอก)

ฮวงจุ้ย

ผลงานระดับประเทศ

-ที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้านการวางแผนการจัดการตามศาสตร์ ฮวงจุ้ย

-วิทยากรรับเชิญงานแสดงแฟรนไซส์และโอกาสทางธุรกิจ:TFBO 2022 ครั้งที่17

-วิทยากรรับเชิญงานแสดงวัตถุดิบ อาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์ของใช้สำหรับ Food Service, Hotel และ Retail ครั้งที่15

-วิทยากรรับเชิญงานแสดงอุปกรณ์ธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยี และ E-Commerce:ASEAN Retail 2022 ครั้งที่6

-วิทยากรรับเชิญงานแสดงอุปกรณ์ธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยี และ E-Commerce:ASEAN Retail 2021 ครั้งที่5

-วิทยากรรับเชิญงานแสดงอุปกรณ์ธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยี และ E-Commerce:ASEAN Retail 2020 ครั้งที่4

-วิทยากรรับเชิญงานแสดงอุปกรณ์ธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยี และ E-Commerce:ASEAN Retail 2019 ครั้งที่3

-วิทยากรรับเชิญงานแสดงอุปกรณ์ธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยี และ E-Commerce:ASEAN Retail 2018 ครั้งที่2

-วิทยากรรับเชิญงานแสดงอุปกรณ์ธุรกิจค้าปลีก เทคโนโลยี และ E-Commerce:ASEAN Retail 2017 ครั้งที่1

-วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน​

- วิทยากรบรรยายพิเศษ สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

- วิทยากรบรรยายพิเศษ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ฮวงจุ้ย

2559 คณาอาจารย์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

-.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ(ปี 2559) Kasetsart University

-.หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

-.หลักสูตรการจัดการธุรกิจความงามฯ(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

-.อาจารย์บรรยายพิเศษโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur @ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฮวงจุ้ย

ผลงานทางด้านวิชาการ

-.ผู้ร่างหลักสูตร การจัดร้าน ให้ได้1,000,000 ด้วย ศาสตร์ฮวงจุ้ย

-.ผู้ร่างหลักสูตร ฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจร้านอาหาร

-.ผู้ร่างหลักสูตร ฮวงจุ้ยเพื่อธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

-.ผู้ร่างหลักสูตรการออบแบบ Logo ตาม ศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ย

ที่ปรึกษา

-.ที่ปรึกษาคณะผู้จัดตั้งโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

-.ที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อีกมากมาย...

ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย ฮวงจุ้ย