ดร.กัญชร ธรรมเพชร

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ดร.กัญชร ธรรมเพชร 

 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur

 

 เครื่องสำอางภายใต้สินค้าจันทร์สว่าง ผ่านการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า ๒๐ ปี สู่นวัตกรรมใหม่ในการใช้สารสกัดซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฎิวัติวงการเครื่องสำอางสมุนไพรไทย ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการผลิตและปราศจากสารเคมีอันตราย จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ด้วยน้ำมือของคนไทย เพื่อคนไทย

เจ้าของกิจการ จันทร์สว่าง บจก.จันทร์สว่าง เฮิร์บเบิลไลน์