ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์พรพันธ์ พรมวัง

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

Mini Entrepreneur

 

ประวัติวิทยากร อ.พรพันธ์ พรมวัง 

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

 ประวัติการศึกษา

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการจัดการ(MBA)มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

-นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต เอกประชาสัมพันธ์(COM.ARTS)มหาวิทยาลัยศรีปทุม

-บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรประกาศนียบัตร

-การสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กรโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-Super Brand Manager โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

-Young Executive Camp by Better way Thailand(หลักสูตรผู้บริหารรุ่นเยาว์และดำรงตำแหน่งประธานรุ่น)

-Maximising Performance Mmanagement by DDI Asia Pacific International Ltd(หลักสูตรการบริหารการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

-Performance Mmanagement Instructor by Christopher Mills & Associates(หลักสูตรการเป็นผู้สอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

-Market Research Guidelines by Foremost Friesland(หลักสูตรการทำวิจัยผู้บริโภค)

-Safety Officer Supervisory level(หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสำนักงาน)

ธุรกิจความงาม

ประวัติการทำงาน

-ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย(ตราคอลลาเฮลท์)บริษัท คาร์ติโนเจลาติน จำกัด

-ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย(ตราบิวติน่า)บริษัท คิงคอฟฟี่ จำกัด

-ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด(ตราแคทเธอรีน)บริษัทเอเวอร์กลอรี่(ประเทศไทย)จำกัด

-ผู้จัดการโครงการพิเศษ-การตลาด(ผลิตภัณฑ์ฟาริส)บริษัทเบทเตอร์เวย์(ประเทศไทย)จำกัด(เครื่องสำอางฟาริส มิสทิน ฟายเดย์)

-ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(เครื่องสำอางยูสตาร์)บริษัทยูสตาร์(ประเทศไทย)จำกัด

-ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด(เครื่องสำอางนูทรีเมติกส์)

-บริษัทนูทรีเมติกส์(ประเทศไทย)จำกัด

-ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมขายตรง(นมโฟร์โมสต์)บริษัท โฟร์โมสต์ อาหารนม(กรุงเทพฯ)จำกัด

-บริษัทคอลเกต ปาล์มโอลีฟ(ประเทศไทย)จำกัด

-บริษัท เนสท์เล่(ไทย)จำกัด

อ.พรพันธ์ พรมวัง

อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน:คณะนิเทศศาสตร์และการจัดการ

§การเขียนเพื่อการโฆษณา

§การสร้างสรรค์โฆษณา

§หลักการประชาสัมพันธ์

§สัมมนานิเทศศาสตร์

§พฤติกรรมผู้บริโภค

อ.พรพันธ์ พรมวัง

ประวัติที่ปรึกษาการตลาดในองค์กร

§บริษัท เดอร์มาอินโนเวชั่น จำกัด

§บริษัท เอเวอร์กลอรี่(ประเทศไทย)จำกัด

§บริษัท เอพี ฟาร์ม่า(ประเทศไทย)จำกัด

§บริษัท ทริบเปิล ฟูดส์(ประเทศไทย)จำกัด

พรพันธ์ พรมวัง

ความเชี่ยวชาญ/หลักสูตรที่อบรม

§กลยุทธ์การตลาด,การวางแผนการตลาด

§การเขียนแผนการตลาด,การวางแผนสื่อโฆษณา

§การตลาดต่างประเทศ,การขยายตลาดสู่ AEC

§การตลาดยุคดิจิตอล,Online Marketing

§การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

§การบริการที่มาจากก้นบึ้งของหัวใจ

§การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

พรพันธ์ พรมวัง

§เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพ

§การคิดเชิงกลยุทธ์

§การประมาณการขายและการบริหารสินค้าคงคลัง

§การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

§การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

§สร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

§เทคนิคการสร้างภาคลักษณ์แบบเนียนๆ

§การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

§การสร้างภาพลักษณ์ให้พนักงาน/ผู้บริหารและองค์กร

พรพันธ์ พรมวัง

ความเชี่ยวชาญ/หลักสูตรที่อบรม

§รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกธร

§การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

§การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

§การสร้างทีมเป็นหนึ่งเดียว

§ขายอย่างไรให้อยู่ได้และได้กำไร

§เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ง่ายในพริบตา

§บริหารอย่างไรได้ใจเจ้านายและลูกน้อง

§ลืมไปเลยว่าเคยเกลียดกัน/ภาพลักษณ์ภาพรัก

§การเจรจาต่อรอง

§คอลเซ็นเตอร์

พรพันธ์ พรมวัง

นักเขียน

§คอลัมป์ Beauty&Herbs นิตยสารรายสองเดือน Get Healthy For You

§คอลัมป์ Business talk to you นิตยสารรายเดือน Beauty@Healthy

รีวิว รีวิว รีวิว