ผู้ทรงคุณวุฒิคุณกรองกาญจน์ เศรษฐพานิช

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ทรงคุณวุฒิคุณกรองกาญจน์ เศรษฐพานิช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ระดับ9 

ฝ่ายการตลาด การเคหะแห่งช่าติ

 

การศึกษา

ปริญญาโท: รัฐประศาสนศาสตร์ สาขา บริหารนโยบายและแผน สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

MPA: POLICY AND PROJECT MANNAGEMENT NIDA

ปริญญาตรี: อักษรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

นักร้อง สจม.(CU BAND)2513

 

ผู้ผ่านการอบรม

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจ Mini Entrepreneur 

หลักสูตร การจัดการธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นธุรกิจฯ 

 

ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร เภสัชแผนโบราณ 

ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร ครัววิเสท วังหลวง

 

ผู้ผลิต: ชาคำฝอย,กระเทียมแคปซูล

2528: กรรมการผู้จัดการบริษัท OPOR 

ผู้ผลิต: เครื่องสำอาง ประเภทเส้นผม แชมพูว่านหางจระเข้

 

ประสบการณ์

"วิทยากรความรู้เรื่องสมุนไพร โครงการสมุนไพรตามพระราชดำริ"(รัชกาลที่ 9)

 

Jewely Designer (Diamond Program AIGS)

เหรียญทอง ประเภทศิลปะภาพวาด*งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่7* กรมศิลปากร