ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์เบญจวรรณ เงินบริสุทธิ์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


 

ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์เบญจวรรณ เงินบริสุทธิ์

ปัจจุบัน

-กรรมการบริษัท เอส.เค.อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด(S.K. INTERTEX CO.,LTD.)

-Freelance Makeup Artist จัดอบรมการแต่งหน้าส่วนบุคคล และกิจกรรมพิเศษ

-Freelance Creative Designer รับออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

-ช่างภาพอิสระ

 

การศึกษา          

-สำเร็จระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์(Visual Communication Design)

 

การเข้ารับการอบรม

-หลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าหลักสูตรพื้นฐาน(Fundamental Makeup Course)

จากโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ MAKE UP TECHNIQUE INTERNATIONAL CO.,LTD.

-หลักสูตรธุรกิจบันเทิง1(Professional Makeup Course 1)

จากโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ MAKE UP TECHNIQUE INTERNATIONAL CO.,LTD.

-หลักสูตรธุรกิจบันเทิง2(Professional Makeup Course 2)

จากโรงเรียนสอนศิลปะการแต่งหน้า เอ็ม ที ไอ MAKE UP TECHNIQUE INTERNATIONAL CO.,LTD.

 

ประวัติการทำงาน

-พ.ศ.2556-ปัจจุบัน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท เอส.เค.อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด(S.K. INTERTEX CO.,LTD.)

-พ.ศ.2556-2549 ตำแหน่ง Art Director ฝ่ายออกแบบ บริษัท วูเนน จำกัด(WOHNEN CO.,LTD.)

-พ.ศ.2549-2547 ตำแหน่ง Creative Designer ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ร้านรู้ท 66 ผับแอนด์เรสเตอรองท์

-พ.ศ.2546-2544 ตำแหน่ง Graphic Designer บริษัท ไลฟฟอร์ด(ประเทศไทย)จำกัด(LIFFORD THAILAND CO.,LTD.)

-พ.ศ.2544 ตำแหน่ง Creative ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท เอวิว โปรดักชั่น จำกัด(AVIEW PRODUCTION CO.,LTD.)

 

ผลงานที่ผ่านมา

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และนิทรรศการให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

1.คู่มือแนะนำร้านอาหารธงฟ้าของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์

2.ป้ายต้นแบบโรงเรียนในฝันของกระทรวงศึกษาธิการ

3.ป้ายอะครีลิคบริการปรึกษาการลงทุนของธนาคารกรุงไทย

4.โล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นประจำปี 2557 ของกระทรวงสาธารณสุข

5.ชุดนิทรรศการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์(สคบ.)กรมปศุสัตว์

6.คู่มือการ์ตูนรัฐสภาไทยและซีดีการ์ตูน 2D Animation

7.การ์ตูน 3D Animation พาน้องชมรัฐสภา

8.ชุดนิทรรศการของหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

9.ชุดนิทรรศการของหน่วยงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

10.โปสเตอร์รณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานของสำนักงาน ปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

11.สื่อสิ่งพิมพ์และชุดนิทรรศการของ กรมสรรพสามิตฯลฯ

 

งานคอร์สอบรม

-วิทยากรอบรมคอร์สการเขียนสตอรี่บอร์ดสำหรับงานภาพยนตร์ 3D อนิเมชั่น ให้กับหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

-วิทยากรอบรมคอร์สการตัดต่อและแต่งภาพสำหรับงานโฆษณา ให้กับหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

-วิทยากรอบรมคอร์สแต่งหน้าสำหรับการแสดง ให้กับนักเรียนนาฏศิลป์ของโรงเรียนนาฏศิลป์สัมพันธ์

-วิทยากรอบรมคอร์สแต่งหน้าบุคคล ของ Studio Knowhow Training

-ผู้ช่วยวิทยากรอบรมคอร์สการถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ ของ Studio Knowhow Training

-ผู้ช่วยวิทยากรอบรมคอร์สการถ่ายภาพระดับพื้นฐาน สำหรับกล้อง DSLR ของ Studio Knowhow Training

-ผู้ช่วยวิทยากรอบรมคอร์สการถ่ายภาพระดับ Advance สำหรับกล้อง DSLR ของ Studio Knowhow Training

-อาจารย์พิเศษวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

ความสามารถพิเศษ

-วาดภาพพู่กันจีน(Xie Yi)

-นาฏศิลป์ไทย