ผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์สทรัฐ ว่องสุภัคพันธุ์

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ


อาจารย์สทรัฐ ขจรบริรักษ์(อ.ซาร่าห์)

ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันฝึกอบรม สำหรับ เจ้าของธุรกิจฯ

Mini Entrepreneurs

 

ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปามรดกไทย จำกัด 

มีสำนักงาน สาขา อยู่ทั่วโลก อาทิ ตะวันออกกลาง ยุโรปและเอเชีย

- ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสปามรดกไทยและกลุ่มบริษัทในเครือสปามรดกไทยจำกัด ทั้งหมด

 

การศึกษา

- ประกาศนียบัตรด้านการโรงแรม ระดับปริญญาตรี

- ปริญญาโทในสาขานิเทศศาสตร์

- ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์สปาแนงต่างๆ โดยศึกษาตามภูมิภาคของแต่ละทวีป จาก ทั่วทุกมุมโลก อาทิ ยุโรป เอเซีย อเมริกาและละตินอเมริกา

- ประกาศนียบัตรด้านวารีบำบัด สุคนธบำบัด กายภาพบำบัด

- หลักสูตร การบริหารกิจการต่างๆ อาทิ ศูนย์กีฬาและศูนย์สุขภาพ เป็นต้น

 

ประสบการณ์

- ครูสอนแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

- ผู้จัดการเฮลท์คลับ

- ผู้จัดการสปา โรงแรมระดับ(ห้าดาว) เช่น

* โรงแรมโฟร์ซีซัน

* โรงแรมดุสิตธานี

- ที่ปรึกษาในการออกแบบ การจัดตั้งและการบริหารสปาแบบครบวงจร 

- ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสปามรดกไทย หลักสูตร สปาในระดับสากล เพื่อจัดส่งและป้อนแรงงานในธุรกิจสปากไปทำงานในต่างประเทศ 

ได้การรับการรับรองจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

รางวัลในระดับประเทศ จาก 3 กระทรวง 5 รางวัล

1) รางวัล SMEs แห่งชาติ กลุ่มธุรกิจสปา จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

2) รางวัลระบบมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ปี 2552 จาก กระทรวงศึกษาธิการ

3) รางวัลระบบมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ปี 2553 จาก กระทรวงศึกษาธิการ

4) รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ปี 2552 จาก กระทรวงพาณิชย์

5) รางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ ปี 2553 จาก กระทรวงพาณิชย์ 

 

รางวัลเกียตริคุณ

- สตรีดีเด่น ปี 2546 

- ได้รับการแต่งตั้งเป็น ฑูตสปาแห่งละตินอเมริกาสู่ประเทศไทยโดยสมาคมสปาแห่งละตินอเมริกา ปี 2549

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอกระบบ สาขาสปา ปี 2549

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมสปาแห่งมาเก๊า ปี 2552

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะบรรณาธิการให้กับหนังสือ Skin INC ปี 2550

- ผู้เขียนบทความสปาจากเอเซีย นิตยสาร Skin INC เป็นนิตยสารระดับแนวหน้าในวงการแพทย์โรคผิวหน้าในสหรัฐอเมริกา ปี 2550

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมาธิการรัฐสภา เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ลองสเตย์ โฮมสเตย์และสถานบันเทิง ปี 2554-2558

 

ประสบการด้านวิชาการ อาจารย์และผู้บรรยายพิเศษทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

รับเชิญระดับภายในประเทศ

- มหาวิทยาลัยมหิดล

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

- โรงเรียนสปามรดกไทยฯ

รับเชิญระดับต่างประเทศ

- มาเก๊า

- สถาบันการท่องเที่ยวมาเก๊า 

รับเชิญระดับเวทีโลก

งานประชุม สัมมนา วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสปา